Praktiske oplysninger

Optagelse

Tilmelding til Daghold Niveau 1 er åben.

For at blive optaget på Daghold Niveau 2 skal du indsende et portfolio, der viser at du har forhåndskundskaber svarende til afsluttet Niveau 1 eller bedre. Du finder proceduren for optagelse her.

Pris og betalingsbetingelser

Deltagelse i et daghold for forårssemestret 2021 koster 23.900 kr.

Københavns Kommune yder et ekstra tilskud til pensionister, efterlønnere, dagpengemodtagere og studerende (SU-modtagere) med bopæl i selve kommunen. For disse grupper er prisen 22.020 kr. For at få denne rabat skal du tilmelde dig telefonisk på 70 22 21 09, og du vil blive bedt om at indsende dokumentation for at du opfylder betingelserne for at opnå rabatten.

Alle deltagere modtager en startpakke med materialer (værdi ca. 500 kr.), der dækker behovet den første tid.

Modelhonorar afregnes løbende. Forvent en udgift på 150-200 kr pr. måned.

Hvis du gerne vil sikre dig en plads, men ikke har mulighed for at betale hele beløbet nu, kan du reservere plads på holdet mod indbetaling af et depositum på 4.000 kr. Restbeløbet skal være betalt senest to uger før kursusstart. Såfremt du fortryder eller ikke indbetaler restbeløbet, er dit depositum tabt. Denne ordning kræver telefonisk henvendelse til 70 22 21 09.

Skema

Dagholdet niveau 1:
Onsdag: 15:30-21:00
Torsdag: 10-16
Fredag: 10-16

Dagholdet niveau 2:

Mandag: 09-15
Tirsdag: 09-15
Onsdag: 09-15

Der holdes 35 minutters frokostpause hver dag, fra kl. 12.00

Skemaet er lagt således, at det også er muligt for eleverne at have et deltidsarbejde, samtidigt med at gå på dagholdet.
Da det forventes, at eleverne sætter minimum 6 timer af til hjemmearbejde mellem hver uge, er det ikke muligt at have fuldtidsarbejde samtidigt med at gå på et daghold.

Fredagsarrangementer

Den første fredag i hver måned kl. 16:30-20:00 holder vi et inspirationsarrangement/artist talk for alle skolens elever. Deltagelse er gratis for elever på dag- og aftenhold, gæstebilletter kan købes for 100,-.
Datoer i foråret 2021: 5. februar, 5. marts, 9. april, 7. maj. Programmet offentliggøres løbende, efterhånden som vi laver aftaler med oplægsholdere.

Varighed

Forårssemestret 2021 strækker sig fra mandag d. 18. januar til fredag d. 28. maj. Vi følger skolernes feriekalender, så der er vinterferie i uge 7 og påskeferie i uge 13, ligesom alle helligdage er undervisningsfri.

Materialer

Alle deltagere på daghold modtager en startpakke (værdi 500 kr.) med alle nødvendige materialer, der dækker behovet minimum den første måned. Herefter skal du selv købe dine materialer. Skolen har en rabataftale med Stelling, der giver 20 % rabat til vores elever.

dof