English

Classes in English

Here you find a list of classes that are taught in English or bilingually Danish/English. When clicking on a class, you should scroll down to find the description in English. For any questions, feel free to contact Rune Riismøller at 28 68 31 25 or rune@aftenskolerne.dk.

Navn Start Underviser Start tid Ugedag Adresse  
Daghold Niveau 2 (øvede) / Day class level 2 (advanced learners) 23‑08‑2021 09:00 Rasmus Aagaard 09:00 Man Bygmestervej 5
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Dagholdet Niveau 2 er skolens flagskib, og det nærmeste du kommer en egentlig uddannelse i klassisk tegning.

For at deltage forudsættes kundskaber svarende til pensum for Daghold Niveau 1. Du kan derfor ikke umiddelbart tilmelde dig kurset, men skal godkendes af Rasmus Aagaard for at blive optaget. Når du udfylder tilmldingen vil du i første omgang blive placeret på en venteliste, og derefter modtage instruktioner om den videre godkendelsesproces. Du bliver ikke opkrævet noget, før du er godkendt til optagelse.

Forvent en ekstra udgift til modelhonorar på ca. 600 kr.pr. måned.

OBS: Ring på 70 22 21 09 inden tilmelding, hvis du har ret til rabat som pensionist/efterlønner/dagpengemodtager/SU-modtager med bopæl i Københavns Kommune. For disse kategorier er prisen for kurset 22.980.

The day class for advanced learners is the cornerstone of TegneskoleKBH and the closest you come to a real education in classical drawing. This class is open to students with previous drawing skills corresponding to Day Class lvl 1. When you sign up you will initially be placed on a waiting list. You will then receive instructions about the further approval process. You will not be billed until you are approved and enrolled in the class.

 

Read the full course description (currently only available in Danish) by clicking here (will open in a new window).

Model fee is paid separately - expect a monthly cost of app. 600 DKK.

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: a21625d
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 23-08-2021 09:00
Mødegange: 48
Lektioner: 384
Undervisere: Rasmus Aagaard
Priser:
Almen DKK 24.900,00
Croquis/Life drawing 23‑08‑2021 19:00 Amy Holst 19:00 Man Bygmestervej 5
Se mere   Luk  
  • Navn: Croquis/Life drawing
  • Start: 23‑08‑2021 19:00
  • Underviser: Amy Holst
  • :
  • Start tid: 19:00
  • Ugedag: Man
  • Adresse: Bygmestervej 5
Se mere   Luk  

For English scroll down

Amy Holst er uddannet i klassisk tegning og computergrafik ved The Drawing Academy og The Animation Workshop i Viborg. Hun har 5 sæsoners erfaring som portrættegner og silhuetklipper i Tivoli i København, og har arbejdet mest med figurtegning og de sidste 6 år. Til daglig arbejder hun med digital og analog produktion af videnskabelige modeller til museer hos 10 TONS i København.

Menneskekroppen er vores udgangspunkt til verden, og selvfølgelig også til tegning. Regelmæssig øvelse i croquistegning, hurtige skitser af en model, hjælper dig med at udvikle din tegneteknik i forhold til proportioner, konstruktion, fornemmelse af form og dybde i et rum, kontrol af streg, anatomi, komposition og overordnet harmoni.

På aftenholdet i croquis vil vi tegne efter model og arbejde både med korte stillinger (2-15 minutter) og længere stillinger, alt efter behov. Jeg vil også demonstrere forskellige øvelser og tegneteknikker.

Som underviser stiller jeg mig til rådighed med konstruktiv kritik af hver elevs arbejde, både styrker og svagheder, og vil tilrettelægge passende øvelser derefter undervejs i kurset. Som jeg ser det, er figurtegning en disciplin, man aldrig bliver færdig med at blive bedre til!

Honorar til model afregnes løbende - forvent en udgift på ca. 150 kr. pr. måned.

OBS: Ring på 70 22 21 09 inden tilmelding, hvis du har ret til rabat som pensionist/efterlønner/dagpengemodtager/SU-modtager med bopæl i Københavns kommune. For disse kategorier er prisen for kurset 4.060 kr.

Amy Holst is educated in classical drawing and computer graphics at The Drawing Academy and The Animation Workshop in Viborg. She has 5 seasons of experience as a portrait and paper silhouette artist in Tivoli in Copenhagen, and has worked primarily with figure drawing for the past 6 years. On a daily basis, she works with digital and traditional scientific model making for museums at 10 TONS in Copenhagen.

LIFE DRAWING CLASS (CROQUIS) 

The human body is our point of reference in this world, and of course for drawing as well. Regular practice in croquis drawing - quick sketches of a live model - helps you develop your drawing technique in proportion, construction, sense of shape and depth in a room, control of stroke, anatomy, composition and overall harmony.

 

During this evening class in croquis, we will be drawing from a live model, and work with both short positions (2-15 minutes) as well as longer positions. I will also demonstrate different exercises and drawing techniques.

 

As a teacher, I am making myself available to give constructive criticism of each student's work, their strengths as well as weaknesses, and I will present appropriate exercises during the course. As I see it, figure drawing is a discipline in which you never stop improving!

Expect an expense for model fee - app. 150 kroner per month.

 

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: a21679c
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 23-08-2021 19:00
Mødegange: 16
Lektioner: 40
Undervisere: Rasmus Aagaard
Amy Holst
Priser:
Almen DKK 4.340,00
Portrættegning for begyndere/let øvede 26‑08‑2021 19:00 Simon Eriksen 19:00 Tor Bygmestervej 5
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

(For English description, scroll down)

På dette hold undervises i fundamentale tegnefærdigheder samt portrættegning. Vi skal lære om konstruktion, lys/skygge og basale proportioner i et portræt. Vi skal tegne korte studier af hinanden og længere studier efter gipsafstøbninger og model.

Simon har tegnet i mange år og har en speciel forkærlighed for portrættet. Med to semestre på TegneskoleKBH's daghold bag sig, er han velfunderet i de fundamentale principper der ligger til grund for klassisk, figurativ tegning, og meget fortrolig med tegneskolens konstruktions-baserede tilgang.

Medbring materialer:
Skitsebog
Knetgummi
Viskelæder
Blyanter med forskellig hårdhed.
Brune Caran d’Ache pastelblyanter
Forvent en udgift til hyre af model 100-150 kr. om måneden. 

OBS: Ring på 70 22 21 09 inden tilmelding, hvis du har ret til rabat som pensionist/efterlønner/dagpengemodtager/SU-modtager med bopæl i Københavns kommune. For disse kategorier er prisen for kurset 4060 kr.

English:
On this course you will be taught the basic foundations of drawing and portraiture.

We will learn about construction, light/shadow and basic proportions of the head. During the course we are drawing short studies of each other and longer studies of model and cast.

Simon has several years of drawing experience, and with two semesters of day class at TegneskoleKBH he is well educated in the basic principles of classical, figurative drawing and especially the construction based approach of TegneskolKBH.

Materials to bring:
Sketchbook
Pencils
Eraser
Kneaded eraser
Brown Pastel from Caran d’Ache

Expect additional model fee expenses, approx 100-150 kroner monthly.

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: a21685c
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 26-08-2021 19:00
Mødegange: 16
Lektioner: 40
Undervisere: Rasmus Aagaard
Simon Eriksen
Priser:
Almen DKK 4.340,00
dof